De ROI Methodologie

 Tracoin maakt gebruik van de ROI Methodologie  die door dr. Jack J. Phillips is ontwikkeld voor het evalueren van opleidingen op vijf niveaus:

   
1. De reactie en geplande actie van de cursist
   
2. Het leerproces van de cursisten.
   
3. De impact op operationele veranderingen.
   
4. De impact op verbeteringen in de bedrijfsresultaten.
   
5. Return on investment - het netto financieel gewin afgezet tegen de totale kosten.

Tracoin werkt op dit gebied nauw samen met abdi ltd. in Cambridge.

abdi Ltd is de enige Britse vertegenwoordiger van het ROI Institute, de internationale vereniging van ROI beoefenaars voorgezeten door Jack Phillips.

De ROI Methodologie is inde jaren 1970 e.v. door dr. Jack Philips ontwikkeld , en vervolgens verfijnd door veelvuldige toepassing in de praktijk. De methode is nu wereldwijd geïmplementeerd.

Het ROI-Proces-Model ondersteunt bij het evalueren van opleidingen op meerdere niveaus:

De ROI-methodologie geeft ondersteuning bij elke stap van dit traject