e-Learning nuggets

Tijdens onze PROLIX project-evaluaties is gebleken dat medewerkers zich in de dagelijkse praktijk vaak geen tijd gunnen om geconcentreerd een langdurige e-cursus te volgen.

Daarom hebben we een „format” ontwikkeld waarbij kennis wordt aangeboden via korte, doelgerichte “mini-cursussen”. We noemen dit e-Learning nuggets.

e-Learning nuggets maken een e-cursus leuk en toegankelijk. In korte sessies wordt theorie met video’s afgewisseld.

In het onderstaande voorbeeld ziet u drie voorbeelden van een e-Learning nugget:

- Eenvoudige opbouw met tekst, animaties en video

- Interactieve software leer-simulatie

- Interactie via video’s en meerkeuze vragen.